Devletin prezidenti  İgor Dodon   bulundu  iş vizitinnän Komratta.    Buluşmada  bulundular  Bakannık komitetin azaları hem  hem Parlamentin deputatları Gagauziyadan. Gagauziyanın Başkanı  İrina Vlah   haberledi durum için  çiftçilik bölümündä, nesoy çalışȇrlar serbest  ȇknomika zonaları Komratta hem Çadırda hem  yardımlar için  soţial hem  ekonomika uurunda.   

Buluşmanın süresindä  Moldovanın Prezidentinä İgor Dodona danıştı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah istemeklän deyni işsiz insannarın sayısına, kim kabledecek posobie, girsinnär satıcılar hem  koşulları verän insannar, angıları işlerlär patȇntlarlan.

Bakannık Komitetin  başın yardımcısı Olesä Tanasoglo  urguladı, ani  avtonomiyada  etişmeer  uzman mediţina hem üürenmäk  uurunda.  Maasus  laf gitti  bakalavra  ȇkzamennär. O nasat etti,  ki ȇkzamennär geçsinnär diil maasus  merkezlerdä nicä ileri, ama o okullarda neredä üürendilär uşaklar.  O hep ölä  haberledi,  ani  Gagauziyanın başarannarı angıları  ilerlederlär üürenmeyı  Rusiyanın hem Pridnestroviyanın  üüsek kurumnarında,    dönüp geeri  kabletmeerlär bir da lgota.

Prezident İgor Dodon açıkladı, ani  en önemli ilerletmää hepsi infrastruktura proektlarını  regionda hem   soţial programmalarını.

İgor Dodon bulundu Komrat dolay bolniţasında da tanıştı  infekţion bölümün işinnän, angısında  ilaçlanȇrlar koronoviruslan hastalar.  Gagauziyanın hatalı  durumda komissiyanın  azası,   doktor- infekţionist Nataliya Paladi    annattı Prezidentä  nesoy çalışȇr  medik kurumu  pandȇmiya vakıdında.

Gagauziyanın  saalıı korumak   bakannıın başı   Svetlana Duleva  nışannadı,   ani bolniţalarda  var hepsi lääzımnı  korunmak tedarlıkları  hem  solumak  aparatları. Bölümdä büünkü gün bulunȇr 33 hasta, 22- dä belli koronavirus hastalıı.

Devletin Prezidenti  İgor Dodon  meraklandı,  nesoy   tedarlıklar lääzım taa    bolniţaya  hem şükür etti  doktorları onnarın işi için.

 

Tekst: Z. Kanţır, M. Sadoviç, video: G. Stavilov, montaj: Е. Мelnik