Çeşmäküüyündä duumalı Alla Bük kurȇr videoları, angıları yardım ederlär uşaklara üürenmää gagauz dilini.

Videolarının toplumunu Alla aadladı «Lafederiz gagauzça». Onnarı avtor yayȇr kendi youtube kanalında hem sayfalarında soţial media baalantılarında.

Nicä peydalandı bu ideya hem neçin Alla başladı bu işi yapmaa, o annattı CESMA.MD saytına intervyusunda.

“Aklımda çoktan dönärdi fikir ölä bişey yaratmaa, ne yardım edecek Gagauz uşaklara üürenmää ana dilini, yardım edecek analara – bobalara hem kolaylaştıracek Gagauz dili üüredicilerin işini uşak başçalarında. Ozaman bän düşündüm, ani uşaklar şindi en çok youtube –bu kullanȇrlar. Ozaman aklıma geldi kurmaa kısa videoları, angılarında bän gösterecem predmetleri hem söleyecem onnarın aadlarını. Uşaklara sa kalacek sade ardımdan onnarı tekrarlamaa. Bundan üstün bän savaştım videoları çizgi filmi esabında yapmaa, deyni uşaklar taa çok meraklansın”, — annattı Alla.

Kısa vakıdın içindä Alla şansora 7 video yaptı temalara: ţifralar, renklär, figuralar, evdeki hayvannar, kuşlar, yaraştırmaklar, aderliklär. Videolarında avtor söler aadları diil sade komrattakı — çadırlı dialektından, ama valkaneşdekinin dä.

“Biz dä Gagauziyanın payıyız da hakımız var gagauzları tanıştıralım kimi ayırıntılı laflarlan. İsterim uşaklar zenginnetsinnär kendi gagauzçasını sinonimnarlan. Neçin ani nekadar taa çok sinonim kullanılȇr, okadar taa zengin dil. Bän kablederim çok şükür etmäk lafları bu videolar için. Da bän annȇrım, ani faydalı iş yapȇrım, angısı çıkışları verecek”, — nışannadı Alla Bük.

Avtorun hepsi videolarını var nicä bakasını BURADA.