«GRT»  cümnä yayın kompaniyası devletin Hatalı durumunda işleer. Kompaniyanın öndercilii kararladı işçileri bölüklärlän işä çıkarmaa, ki iş durgunmasın. Çalışannarın çoyu evdä durȇrlar karantindä. İşleyan grupalar da kompaniyada biri – birindän uzak durȇrlar. Cümnä kompaniyasında dezinfekţiya tertipleri kullanılȇr, nicä işçilärlän, ölä dä musaafirlärlän.

Jurnalistlär çekimnerä maskalarlan hem parmaklı eldivennärnän çıkȇrlar. Çekim kameralara herbir çekimdän sora dezinfekţiya yapılȇr.

«Karantinin zamanında da her gün üç dildä Haberleri yazȇrız. Her gün brifingları yayınnȇȇrız. Hatalı durumda dışarda çıkarılan programaları azalttık, ama hep ölä studiyaya ȇkspertları hem kuvetlerin temsilcilerini çaarȇrız», — açıkladı GRT TV baş redaktoru Valentina Koroläk.

Karantin durumunda gagauz radiosu da işleer. Jurnalistlär Gagauziyanın yaşayannarına deyni Соvid-19 haberlerini hazırlȇȇrlar.

Jurnalistlär danışȇrlar avtonomiyanın yaşayannarına panika yapmasınnar hem evdä kalsınnar.

«Panika yapmayın. Evdä kalın. Biz dä sizä deyni çalışȇrız, deyni haberli olarsınız devlet hem Gagauziya oluşlarından», — söledi Valentina Koroläk.

Butakım rejimdä jurnalistlär hederlez ayın 15-dän işleyeceklär.

 

Tekst: M. Sadoviç, S. Dimitroglo, video: A. Leşçinskiy, montaj: M. Kazaku