İlk gagauz filmi «Dünürcülük» pay alȇr amerikalı halklararası kinofestivalindä «Los Angeles Lift-Off Film Festival 2020». Bunu için haberledi kinonun rejissöru İvan Patraman kendi facebook sayfasında.

İnglizca kinonun adı «Matchmaking». O pay alȇr kategoriyaya «First-Time Filmmaker Sessions». Festivale katılan filmlerin listesindä «Matchmaking» («Dünürcülük») 5 nomerlan. Onu için sesi var nicä versin bu filmi tutturmaa isteyan herbir insan, satın alıp festivalin elektron biletini. Bununnan bilä ses verenin olacek kolayı siiretmää taa 30 kinoyu.

“Sesleriniz bizä pek yardım edeceklär”, — yazdı İvan Patraman.

 Sesinizi var nicä veräsiniz BURAYA basarak.

«Dünürcülük» gagauz filmi çekildi Gagauziyada «Serbest Film» kinostudiyasınnan rejissörlan İvan Patramannan başında. O çıkarıldı drama janrasında da büük ekrana çıktı 2017 yılda kasım ayın 3-dä.

Kinoda gösterili 2 gencin tutkulu sevdası, angısına karşı gidärdi ikisinin dä ayleleri.  Kinoda gösteriler gagauz halkın yaşamasının ayırıntıları 1920-1930 yıllarda. Kinonun sţenariyi yazıldı gagauz literaturası klassiin Nikolay Baboglunun annatmasına görä.

Büük ekrana çıktıynan, «Dünürcülük» pek beenildi siiredicilerä diil salt Gagauziyada hem Moldovada, ama sınır aşırıda da. O pay aldı türlü halklararası festivallerdä hem kazandı birçok ödül.