Moldovada büünkü günä, ofiţial sayısına görä, koronoviruslan 125 kişi  hasta koyuldu. Taa 119 şüpe altında bulunȇrlar, haberledi Gagauziyanın saalık bakanı Svetlana Duleva.

İnsannar, kim şüpelenmäk altında bulunȇrlar, aşırıdan gelmä, onnarın yangınnarı var, üüsürerlär hem zor soluyȇrlar.

«Var kurallar, angılarını biz sizinnän lääzım kullanalım. Er diagnoz çıkarılarsa, paţient evä gider da 14 günün içindä karantindä doktorlan gözlediler, — söledi Svetlana Duleva.

Svetlana Duleva belli etti, ani var dolaylar, neredä hastaların sayısı büüyer. Onnarın içinä girer: Кişinöv, Hınçeştı, Soroka, Pridnestrovye.

«Hastaların sayısına 2 uşaa bekleyän karı girer. Onnar burada ulaştılar. Zor durumda 25 kişi bulunȇr. Kalanın saalıı orta durumda. Gagauziyada viruslan hasta yok. 5 kişi, angıları şüpä altında bulunardılar, test gösterdi, ani onnarda virus yok».

Saalık bakanıın başı urguladı, ani bakmadaan ona, ani hergünkü danışmaklar insana yollandırılȇr, yaşayannar hep okadar karantinın kurallarına karşı giderlär.

«Bu durumnan taa sert güreşecez. İnsanı korkutmȇȇrız, danışmak onnara deyni, kim aşırıdan geler da isteer dinnenmää kompaniyalarda».

Bütündän Moldovada 125 insan COVID-19 hastalıını çekän sayıya koyuldu. Bir insan geçindi, ikisi alıştı, 20-si kötü halda bulunȇrlar. Mart ayın 25-nä, dünnenin 170 devletindä 423bin 670 koronaviruslan olay var. Onnardan 108 bin 629 kişi alıştılar, öldü 18 bin 923 kişi.

 

Tekst: E. Ratkoglo, S.Dimitroglo, montaj: А.Gerçu