Nesoy ȇpidemiya durumu, bakılȇr mı respublika hem region uurunda Hatalı olaylarda komisiyaların kararları Valkaneş dolayanında açıkladı Valkaneşin hem küülerin primarları avtonomiyanın başkanına.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: «Durum bütün devlettä pek kötü. Bu afta en krizisli, var kolay bizdä dä viruslu durumnar peydalansınnar».

Valkaneşttä koronovirus için haberlemäk materialı daadılı. Tükennerdä dezinfektant tertipleri ellär için var. İmek malların paalarını savaşȇrız kantarlamaa, söledi primar Viktor Petrioglu.

VIKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasının primarı: «Kasabada gözletmäk altında 127 kişi bulunȇr. Koronoviruslan hasta yok».

Karantin durumu için Ȇtuliya küüyündä haberledi primar Sergey Kuydjuklu. O belli etti, ani mardın 23-dä, bir aylä: ana uşaklarlan üüsek yangınnan doktora danıştılar. Hastaları Kişinövun bolniţasına götürdülär. Küüyün başı yaşayannara danıştı diikat olsunnar karantin durumunda.

Çeşmä küüyündä uşaklar için meydannar, üüretmäk kurumnarı kapalı, imek tükenneri sade çalışȇr.

Karbaliya küüyündä karantindä 1 kişi bulunȇr. Onun izoläţiyası bu gün biter, söledi primar Vitaliy Çekir.

VITALİY ÇEKİR, Karbaliya küüyün primarı: «Bizim küüdä koronoviruslan durum uslu. Aşırıdan gelmä insannarımız yok. Küülülär kendini götürmäk kurallarını kullanȇrlar. İnsanın gezmesi kestirili».

Valkaneş dolayın hepsi yaşamak erlerindä medik maskaların yoksuzluu gözlediler. Başkan urguladı, ani Bakannık komiteti böldü para 20.000 maskanı almasına. Moldovanın hükümeti devletin kurumnarın birisindä 1 mln. maska diktirder.

 

Tekas: S.Dimitroglo, video: А.Leşinskiy, montaj: А.Gerçu