Parlament arası iş grupası, angısının nieti gagauz avtonomiyasının taa ii çalışması Moldova konstituţiyasına görä, ilk tanıtmak oturuşunu geçirdi küçük ayın 11-dä.

Enidän kurulmuş grupasının azaları toplandılar, ki biri-birinnän tanışmaa hem belli etmää ileriya dooru iş planı, haberledi GHT başı Vladimir Kıssa. O söledi, ani grupaya girer edişär kişi herbir taraftan. Konuşmakta belli edildi, ani iş grupası lääzım zaamet koysun da gagauz kanonnarı kabledilsinnär, ekledi Vladimir Kıssa.

Parlamentarası grupanın başın yardımcısı, GHT deputatı Georgiy Leyçu nışannadı, ani onnarın nieti korumaa devletlii hem baamsızlıı ne baalı gagauz kanonnarınnan. Deputat haberledi, ani parlamentarası iş grupasının önündä durȇrlar başka davalar da. Onnarın arasında ekonomika, politika, üüretim hem vergi uurlarında soruşlar.

Deyni soruşlar, angıları baalı devletin yaşamasınnan hem ilerlemesinnän, bakılsınnar hem kabledilsinnär, iş grupasında lääzım olsun hepsi partiyalardan temsilcilär. Parlamentarası grupanın sıradakı oturuşu küçük ayın 18-dä geçecek.

 

Tekst: N. Andrieş