Soţialist partiyasi hazırladı bu yıl 5 eni kanon iniţiativasını, angılarını işleder parlament frakţiyanın hukuk grupası. Bunu için haberledilär brifingtä küçük ayın 11-dä SP deputatları Vasiliy Bolä hem Aleksandr Suhodolskiy.

Soţialist partiyasının parlament deputadı Gagauziyadan Aleksandr Suhodolskiy annattı hukuk grupasının iniţiativası için notariat bölümündä. O nışannadı, ani cümnä kodeksindä diişilmeklerdän sora, notariat uurunda zoorlandı proţedura, angısı baalı vaarlıın dokumentlerinnän. Bundan kaarä büüdü notarius izmetlerin paası da.

“Çoyu insannar kendi yaşamasında lääzım vaarlıın dokumentlerini yapsınnar. Bunu için yılın süresindä teklif edilecek önemli kararlar cümnä kodeksindä. Bu verecek kolaylık yaşayannara taa kolay yapmaa bu dokumentleri”, — açıkladı Suhodolskiy.

Deputat annattı, ani frakţiya işlettirecek dişilmekleri cümnä kodeksindä, ki yoketmää problemaları bu bölümdä.

Bundan kaarä, Soţialist partiyası plana koyȇr kurmaa maasuz fondu, angısı yardım edecek insannara, kim zararlandı kriminal olaylarından.

Bakıldı iniţiativalar suyun ödemesi için hem belli edildi ceza seçim proţesindä kanona karşı gitmeklär için. Deputatlar paylaştılar, ani var taa çok problemalar hukuk uurunda, angılarını parlamenttä soţialist frakţiyası gözleder. Nesoy onnarı çözmää deputatlar açıklayaceklar yakın vakıtlarda.

 

Tekst: L. Novak, montaj: E. Melnik