Gagauz Erindä yapılan büük infrastruktura proektleri için laf gitti avtonomiyanın başkanın İrina Vlahın hem Türkiye prezidentin Recep Tayyip Erdoganın buluşmasında, angısı geçti Kahramanmaraş kasabasında, neredä İrina Vlah vizitlan bulunȇr.

İrina Vlah hem Recep Tayyip Erdogan lafettilär gagauz hem türk halkların arasında baalantılar için, haberleer başkanın pressaylan baalantılar izmeti.

Ayırı laf gitti İndustrial kolecin düzülmesi için. Başkan çizgiledi, ani eni üüretim kurumun düzülmesi — pek lääzımnı bir proekt gagauz halkına deyni.

Bundan kaarä, buluşmanın sırasında lafedildi Komrat kasabasında düzülän stadion için hem ekonomika uurunda proektların yapılması için.

Başkan şükür etti Türkiye prezidentini Gagauz Erinä herbir taraftan yardımları için.