Tomay küüyün teoretik liţeyindä problemanın bir parçasını, angısı baalıydı örtünün akmasınınnan, çözüldü. Bu yıl için plannadılar binanın ikinci binanın örtüsünü dä düzmää.

Üürenmäk kurumun örtüsü taa sovet vakıtlarından enilenmedi. Yıllar boyunca o yavaş-yavaş başladı akmaa. Bir vakıttan sora tavannar başladılar düşmää hem duvarlarda nemniktän küf peydalandı.

Üürenmäk kurumun başı Valentina Hristeva nışannadı, ani büük yaamur yaadıynan, kufnidä su elektrik tellerindän akardı. Bu pek korkunçtu orada işleyän uzmannara.

Lițeydä iki korpus var. Büünkü günädän örtü sade ilk korpusta diiştirildi. Buna 2,5 mln.ley arcandı. İkinci korpusun örtüsünü bu yıl diiştirmää plannadılar.

«Bu soruş çoktan bizi raatsız edärdi, hep paramız bu işlerä etmäzdi. Örtü okadar eskiydi, ani vardı erlär, neredä şiferleri lüzgär koparıp almıştı», — söledi Tomay küüyün primarın yardımcısı Födor Yanak.

Örtüyü diiştirdiktän sora, klaslarda azbuçuk remont yapıldı. Büünkü gündä yok ne nemnik, ne da küf kokusu, nışannadı liçeyin üüredicisi Natalya Karabadjak.

Tomay küüyünün tioretika lițeyindä büünkü gündä 330 uşak üürenerlär.

 

Tekst: A.Terzi, video: A.Leşçinskiy, montaj: M.Kazaku