Gagauziya halk topluşu diil kayıl Kaul apelläţiya davasının kararınnan, angısınnan dava geri urdu Gagauziyanın seçim kodeksın kimi bölümneri. Bu kararı avtonomiyanın kanonnarı kabledän kurumu savaşacek geri urdurmaa Üüsek davada.

Kaul kasabanın apelläţiya davası büük ayın 24-dä kabletti kararı, angısında kanona karşı kabledilmiş saydı Gagauziyanın seçim kodeksın kimi statyaları, angıları baalı erindeki seçimnerin hem referendumun geçirilmesinnän. Nicä annattı Gagauziyanın merkez seçim komisiyasının başı İvan Komur, dava kurumu yoketti bütündän sintagmayı “kodeks”.

“Orak ayın 31-dä 2015-ci yılda kabledildi seçim kodeksı, nereyi girdi 3 kanon — Gagauziyanın seçim kurumnarı için kanon, Başkanın ayırılması için hem GHT-na seçimlär için kanon. Bu kodeksin var maasuz kodu, nereyi girdilär Gagauziyada yapılan seçimlärlän baalı hepsi proţeslar”, — haberledi GMSK başı İvan Komur.

Baş seçim kurumun başı annattı, ani ozaman devlet kanţeläriyası diildi kayıl seçim kodeksinnän, da bu üzerä danıştı Komrat davasına. 2017-ci yılda Komrat kasabasının daava kurumu kabletti kararı yoketmää seçim kodeksın kimi paylarını.

“GHT hem Bakannık komiteti kayıl olmadılar davaylan kabledilmiş kararınnan da danıştılar Komrat apellpalatasına, angısı kararında devlet kanţeläriyasının danışmasının sade bir payınnan kayıl oldu. Dava işi yollandırıldı Kaul apellpalatasına enidän bakılmaya, dä 2020-ci yılın büük ayın 20-dä o çikardı kararı, angısında ilk dava kurumun kararını braktı nicä vardı. Şindi biz bulunȇrız ölä durumda, açan seçim kodeksın kimi payları yokedildi dava kurumunnan”, — annaştırdı İvan Komur.

Bu durumu toplanıp baktılar Halk Topluşun başı Vladimir Kıssa, Gagauziyanın merkez seçim komisiyasının başı İvan Komur hem GHT üridik bölümün uzmannarı. Kabledildi karar hazırlamaa teklifleri, baalı Gagauziyanın seçim kodeksin diyşilmeklerinnän.

“Merkez seçim komisiyası hazırladı kendi tekliflerini da yakınnarda yollayacek onnarı GHT -na. Burada genä lääzım nışannamaa, ani seçimlärlän baalı hepsi kanonnarı lääzım birbirinä uydurmaa”, — nışannadı İvan Komur.

Halk Topluşunda kabledildi karar kayıl olmamaa Kaul kasabasının apellpalatanın kararınnan.

“GHT kabledeçek hepsi statyaları,angılarını dava geri urdu. Onnarın arasında: merkez seçim komisiyasının hem ona baalı bölümnerin kurulması, aşırıda bulunan yaşayannarın pay alması seçimlerdä, Gagauziyanın ofiţial reestrası, listelerin kurulması, “erindeki seçimnär” hem “referendum” bölümneri. Bununnan biz danışacez Üüsek davaya”, — haberledi GHT başı Vladimir Kıssa.

Gagauziyanın seçim kodeksı birleştirer avtonomiyanın seçim kanonnarını. Onun kabledilmesi lääzımdı o iş için, ki peydalanmasın ayırı bakışlar geçirärkana seçimneri.

 

Tekst: E. Ratkoglo, L. Novak, video: G. Stavilov, montaj: A. Gerçu