Bölä bir  karar aldı Çadır muniţipal soveti kendi bitki oturuşunda. Hep ölä kabledildi gençlerä deyni eni programalar.

Kasabanın ekonomikasını ilerlemedinnän baalı kabledilmiş kararına görä Çadır – Lunganın primarı Anatoliy Topal nışannadı, ani lääzım kurmaa uygun konkurenţiya koşullarını işadamnarına, kasabaya başka işadamnarın dikatlıını çekmää hem kurmaa eni iş erlerini. Sovet azaları tutturdular primariyanın tekliflerini, urgulayıp, ani önem lääzım verilsin industriya parkın açılması için işlerä.

«Lääzım kasabayı hem ekonomikayı ilerletmää. Nekadar da yol biz düzmesäk, nekadar da şafk maalelerdä yapmasak, iş erlerin açılması ilk erdä lääzım bulunsun. Bu yıl biz ekonomika zonasını ilerledecez», — söledi Çadır kasabasının primarı.

Maasuz gençlerä deyni işledildi bir programa, angısı verecek kolaylık biznes açmaa. İsteyennerä kasabanın bücetindän 50-şär bin ley verilecek.

«Biz isteeriz yardımcı olmaa gençlerä. Bu programa verecek kolaylık gençlerä pay almaa konkursta hem kendilerinä biznes açmaa. 50 bin ley bu pek büük bir yardım», — nışannadı Anatoliy Topal.

Nasaatın oturuşunda seçildi karar kasabada oynamak aparatlarlan zalları yasak etmää, neçin ani onnar gençlerä kötülük getirerlär.

«Hepsi nasaatçılar açıkladılar kendi bakışlarını, ani bu oyun aparatların işinä izin vermemää. Bu hem yaşayannarın, hem nasaatçıların bakışları. Bu soruşta koyuldu nokta, ona geeri dönmeyecez», — urguladı Çadır-Lunga muniţipal sovetin başı Natalya Novaçlı.

Hep ölä bakıldı soruş, baalı panayırın dolayındakı territoriyasında transport gezmesini azaltmasınnan. Bu soruş dartışmaklarlan bakıldı. Çoyu azalar karşı durȇrlar fikirä panayırda şlagbaumun kouylması için. Onnar düşüner, ani onun koyulmasınnan satın alıcıların sayısını azalacek. Sovet azaları bitki bitkiya aldılar kararı, ani maşinaların park edilmesi için bu erdä bir ay için insannar ödesin 50 ley, bir gün için sä 5 ley.

«Primariyaylan barabar biz lääzım yapalım ölä, ani olsun uygun hem yaşayannara, hem musaafirlerä», — söledi muniţipal sovetin başı.

Sovetin bu kararı kuvedinä girdiynän, maşinaların panayır olan maalesindä brakması için para 3 ayın süresindä toplanılacek.

 

Tekst: M. Sadoviç, A. Terzi, video: G. Stavilov, montaj: M.Kazaku