Uşakların korumak sisteması, angısı zor durumda bulunȇr, diişilecek. Eniliklär baalı olaceklar 18 yaşını tamannamayan uşaklara, kimin ana-bobaları aşırıda bulunȇrlar. Bitki sayılara görä bizim devlettä bu durmda 37,866 bölä uşak var. Onnardan 12, 541 uşakta ofiţial bakan kişilär var. Kalan 25,000 uşak sa sayıya koyulmadık kalȇrlar.

Okula, yada uşak başçasına yazdırmak, aylä doktoruna gitmäk, dokumentleri yapmak-o en ufak problemalar, angılarını uşak bakannarı var nicä çözsünnär. Birkaç yıl sıravardı çalışȇr mehanizm, angısına görä ana-bobalar, aşırıya gidärkana, başkalarına uşaklarını brakȇrlar garanti altına alarak onnarın korumasını.

«Ana-bobaların çoyu gider aşırıya, ama hepsi için biz bilmeeriz. Bizä hepsi danışmȇȇr kanonca dokumentleri hazırlayalım. Uşakları bilän insannara brakȇrlar, babulara, yada büük uşaklarına», — nışannadı Komrat primariyasının uşakları bakannarın üstündä inspektoru Еkaterina Petroviç.

Devletimizdä sınırı geçärkänä, ana-bobalara sormȇȇrlar, uşaklarını kimä braktıklarını. Statistikaya görä, geçmiş yılda Komratta ofiţial bakannarın göz altına kanonca brakıldı 15 uşak, dedi  Еkaterina Petroviç.

«Kolverärkänä ana-bobaları aşırıya, devlet sınırlarında işleyan izmetlär onnardan sormȇȇrlar, kimä onnar uşaklarını braktılar».

Devletin Hükümeti sıradakı oturuşunda kabletti kanon proektini, angısına görä o uşakların ana-bobaları, angıları çıktılar aşırıya, eni korumak konţepţiyası

olacek-devlet tarafından uşakları bakmak.

 

Tekst: E. Ratkoglo, S. Dimitroglo, video: G. Stavilov, montaj: E. Melnik