İstemäk destek olmaa gagauzlara, angıları yabancılaa kazanca giderlär, getirdi türk iş adamını Mahmutu Güngörü Gagauziyaya. Bir ay ileri o başladı eni bir işi, angısı hem fayda getirecek kırları gübürdän paklamaa, hem yaşayannara para kazanmaa.

Biznes adamı Mahmut Güngör çiçekçi. Bu uurda 35 yıldan zeedä işleer. Birkaç ay geeri Gagauziyada bulunarak, görer nesoy faydasız fidannarı budamaktan sora dalları sıbıdȇrlar. Alıp bunu esaba o seçer karar bu dalları kırlarda topladıp, evropanın 16 devletinä, çiçek buketlerin yapması için yollamaa. Kurup baalantıları Gagauziyanın çiftçilerinnän, o seçer karar teklif etmää bu işä gagauzları, angıları Almaniyada kazançta bulunȇrlar.

Büünkü gün meyva fidannarı budalȇȇr 4 kişi, taa 20 kişi bu dalları toplayıp, testä yapȇrlar hem poşetleerlär. Bundan sora bu dallar Germaniyaya yollandırılȇrlar. Bu uurda gelecektä taa 200 kişi işä almaa neetlenerlär.

Dmitriy Kihayoglo birkaç ay Germaniyada işledi. İşidip peydalanmış kolaylık için hep o parayı evdä kazanmaa, kararladı dönmää.

Mahmut Güngör nışannadı, ani bu iş güz zamanından ilkyazadan uzanȇr. Bu verecek kolaylık yaşayannara, aşırıya çıkmadaan, aylelerini bakmaa deyni para Gagauziyada kazanmaa.

 

Tekst: А.Теrzi, video: А.Leşçinskiy