Bu yıldan beeri analar — bobalar ödämȇȇrlär uşakların imeesi için uşak başçasında. Bakannık komitetin iniţiativasına görä paralar uşakları doyurmaa deyni verilecek regional büdcetindän.

Geçti yıla kadar analar — bobalar ödäärdilär 8 ley 70 bani bir günün uşakların imeesi ıçin. Bu yıldan beeri harcanmaklar kapadılacek Gagauziyanın büdcetindän. Analar hem bobalar söleerlär, ani programma parasız uşakları doyurmak için pek önemli bir yardım çok uşaklı hem genç aylelerä deyni. Onnar sayêrlar, ani bu programma yardım eder aylenin büdcedinä.

«Bän çok sevindim, işittim açan söledilär, ani yasla olacek parasız. Neçin deyni benim iki uşaam var, yaslaya gezerlär. Bu bizä büük bir katkı oldu hem paramıza, hem da uşaklar da sevinerlär, onnar annamêȇrlar bunu, ama biz — analar hem bobalar annêȇrız, ani bu finans yardımı. Saa olsun bizim başkanımız, ani sözünü tuttu, sölediini yaptı. Dua ederiz ötää dooru hep bölä ilerlesin».

 

«İsteerim sölemää İrina Fedorovna saa olsun, ani uşak başçalar parasız, ani uşacıklarımızı doyurêrlar islää. Pek zor te o analara-bobalara, kimdä birkaç uşacık var, kimdä student var – ödelar zeedecä».

 

«Yılın çeketmesindä, acan işittik bu haberi, çok bu haber bizi sevindirdi. Benim da iki uşaam var, gezerlär yaslaya. Bän onnara 400 leydän zeedä ödärdim ayda. Şindi bizä bu para lääzım olêr, hem aylemizdä biz onu başka erdä katıklêrız. Çok şükür ederiz başkanımıza, Igor Nikolaevicä Dodona. Olsun hepsinin saalıkları hem da ötää dooru Allahın yardımınnan hep te bu programma ilerlesin».

Uşak başçasının başın Vasilisa Uzunun bakışına görä, hepsi analar hem bobalar sevindilär programaya.

«Bizim uşak başçesindä bu programmamız   çok sevindirdi anaları-bobaları , herkezi sevindi. Inanmadık, ani bu olacek, ama bu oldu. Üç uşaklan   ayledä       çok islää geldi insannarın büdcedinä. Biz dä çalışannar bu yaslada – çok sevindik. Biz şükkür ederiz bizim Gagauziyanın Bakannık komiteti , ani düşunerlär uşaklar için. Biz şükkür ederiz bizim başkanımızı Irina  Fedorovnayı Vlah», — söledi Vasilisa Uzun.

 Kanon uşak başçalarında parasız doyurmak için Gagauziyada diil ilk. Yanvar ayından 2018 yıldan kuvedinä girdi halk topluşunnan kabledilmiş Kanon uşakları parasız doyurmak için şkolalarda 1-12 klasslarda.

 

Tekst: M.Angelçeva, video: L.Arfonos