Gagauziyanın en ii üüredicisini belli edeceklär konkursun çıkışlarına görä. Şindi kendi bilgierini hem becermeklerini üüredicilär açık uroklarda göstererlär. Bizim televizion grupamız Aydar küüyün F.Angeli adına gimnaziyasında bölä bir urokta bulundular.

 F.Angeli adına gimnaziyasının üüredicisi Elena Stoyanova üüredicilik uurunda 9 yıl işleer. Bu konkursa pay almaa çoktan istäärdi. Üüredici geçirdi literatura uurunda açık urok Dm.Karaçoban adına lițeyin 3-cü klasın üürenicilerinnän. Üüredici toplaya bildi üürenicileri hem meraklı bilgileri onnara annattı.

 Urokta üürenicilär gösterdilär kendi becermeklerini işlemää tekstlan, başlayarak okumaktan hem başararak analiz yapmalarınnan. Üüredici uşakların dikkatlıını çekmää deyni kullandı türlü didaktika strategiyalarını. Uşaklar paylaştı duygularlan uroktan sora.

«Pek gözäl uroktu, çok faydalıydı».

«Bän pek sevdim bu üürediciyi. Açan üüredici benim üreemä yaklaşer, bana ozaman taa kolay temayı üürenmää».

Açık urokları gözlederlär Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın uzmannarı.

 «Gagauziyanın en ii üüredicisi-2020» konkursu 3 paya bölüner. Açık uroklar Komradın 2 lițeyindä geçerlär. 2 gün öncä konkursun pay alannarı urokların temalarını kablederlär. Bu urokların baç needi göstermää becermeklerini uşaklarlan baalantı kurmaa. Uroklarda maasuz komisiyänın azaları bu işi gözlederlär», — açıkladı Anna Russu, Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başın yardımcısı.

 Açık urokların çıkışları konkursun bitki adımında açıklanaceklar.

Bu yıl konkurs 13-cü sıra geçiriler. Yılın en ii üüredicisi adı için 15 üüredici kendi becermeklerini hem bilgilerini göstererlär. Konkursun çıkışları kücük ayın 21-dä yapılaceklar, onun tarayannarı sora çalışaceklar pay almaa devlet konkursunda da.

 

Tekst: Е.Ratkoglo, A. Terzi, video:A.Leşçinskiy, montaj: Е.Меlnik