Gagauziyanın Halk topluşun dünkü oturuşunda deputatlar seçtilär GRT cümne yayın kompaniyasının gözledici sovetin taa bir azasını. Butakım, kanona görä gözledici sovetindä lääzımnı 9 kişidän şindi var 7 kişi.

Gözledici sovetin eni seçilmiş azası oldu Komrat devlet universitetin üürenecisi 22 yaşındakı Anna Ponomarenko. O üürener “Biznes hem öneticilik” zanaatına. GRT kanalına intervyusunda o annattı, ani gözledici sovetindä temsil edecek gençleri.

“Bän isterim bu kompaniyanın işinä katmaa gençlik bakışını programaların götürülmesinä, onnarın içindeliinä, giriştirmää bişey eni, bu kompaniyaya faydalı olmaa”, — söledi Anna.

Anna Ponomarenko seçildi yarışmaya katılmış13 kandidatın arasından.

“Bän kısmetimä seçildim, pek şükürederim. Da uutlanȇrım, ani televideniemiz hem radiomuz ilerleyecek”, — dedi eni seçilmiş GS azası.

Getirelim aklınıza, ani GRT CK gözledici sovetin 6 azası seçildiydilär geçmiş güzün. Organın başı — Tatyana Donçeva, onun yardımçısı — Roman Kolodeev, sekretar – Fedora Yaniohglo. Gözledici sovetin iş düzeninnän hem kararlarınnan var nicä tanışasınız BIRDA.