Komrat kasabasında «İKİ YILDIZ»  yarışması geçti. Onda 14 kişi pay aldılar, 7-si onnardan anılmış türkücülär.

«İKİ YILDIZ» yarışmasının pay allannarını türlü nominaţiyalara görä ödülledilär. Gran Pri baaşışını Komrat kolecin studentleri Sergey İvanov hem Elena Paçi kazandılar. Bölä yarışmakta onnar seftä pay aldılar.

Yarışmanın baş ödülü oldu kolaylık kendi türkülerinin toplumunu Gagauziyanın regional studiyasında Çadırda parasız yazmaa. En artistik dueti adını kazandılar Antonina Nazarova hem İrina Gerasimova. Önemli urgulamaa, ani Antonina ilk sıra sţenaya çıktı.

«İrina Vasilyevda teklif etti bana pay almaa bu yarışmakta hem anattı ani bölä küçük adımnardan büük yul başleer», — paylaştı Antonina Nazarova.

«Pek isteerim yardım etmää bu uşaa ilk adımnarı sţenada yapmaa. Pek talantlı uşak, umutlanȇrım , ani onu esaba alaceklar», — nışannadı üüredici İrina Gerasimova.

«En ii duet gagauz dilindä» nominaţiyasında ilk oldular Mihail Kulev hem Olga Paşalı.

«Biz duet gibi çoktan işleeriz. Biz dostlaşȇrız taa 95-ci yıldan beeri. Kablettiynän teklif yaraşmakta pay alma bän söledim Olgaya, da o birdän kayıl oldu», — annattı Mihail Kulev.

EN romantikalı duet nominaţiyasında ödülleri kazandılar Natali Deniz hem Nikolay Çolak.

«Bölä yaraşmakları herzaman desteklesinnär lääzım, onuştan da biz buradayız. Umutlanȇrız, ani bizim yaratmalarımız insannarın üreklerini açaceklar», — nışannadı Natali Deniz.

«İKİ YILDIZ» yarışması Gagauziyada 2016-cı yıldan beeri geçiriler. Onun baş neeti avtonomiyada eni talantları bulup açmaa.

«Bizdä Gagauziyada pek çok talantlı uşak var. Onnar yalnız yardımsız kendi talantlarını gösterämeerlär. Biz seçtik karar, ani gençlär üüsek uurda türkücülärlän lääzım sţenaya çıksınnar da onnar yardımcı olsunnar bu uşaklara sţena uurunda ayaa kalkmaa», — açıkladı Marna Manjul.

Jüri başı Moldovanın anılmış opera türkücüsü Aleksey Botnarçuk oldu. O çizgiledi, ani bölä yarışmaklar pek önemli genç türkücülerä deyni.

«Büün bän büük cuvapçılık duyȇrım.  Bu konkurs lääzım ilerlesin ötä dooru da», — dedi türkücü.

«İKİ YILDIZ» yarışması sevindirdi siiredicileri eni hem meraklı türkülärlän.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: Е.Меlnik