Moldova devletin dolayların çoyunda etişmeer doktor. Bu problema var Gagauziyada da. Ama avtonomiyanın kuvetleri savaşȇrlar kurmaa ii koşulları genç zanaatçılar için.

Herbir genç zanaatçıya, angısı geldi Gagauziyanın bolniţalarına, 2019-cu yılda verildi birzamankı para yardımı — 50 bin ley. Bu iş için haberledi Gagauziya bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo.

«Var nicä sölemää, ani bu para diil eterli genç doktorlar için, angılar gelerlär saalıı korumak sistemasına. Bunu için gelän yıla biz enidän bakacȇz para yardımın sayısını hem da iş koşullarını, ki bizä mediklär gelsinnär», — söledi başkanın yardımcısı.

Mediklär nışannȇrlar, ani bölä para yardımı verecek stimul genç zanaatçılara.

«Bu stimul. Biz sevineriz, ani Gagauziyanın  öndercilii yapȇr hepsini, ki genç zanaatçılar gelsinnär bizä. Bizdä var vakansiyalar. Bizdä yok hepsi doktorlar. Yok oftalmolog, otolaringolog. Bunun için insan kabletmeer lääzımnı uurda medik yardımını. Biz danıştık salıı korumak ministerliinä yollasınnar bizä işä o uzmannarı, angıları etişmeerlär. Umutlanȇrız, ani teezlä vakıtlarda bu soruş çözülecek», — paylaştı Komrat dolay bolniţasının başı Nina Raylän.

Nicä nışannadı Olesä Tanasoglo, genç uzmannarın etişmemezlii salıı korumak uurunda baalı onunnan, ani Moldovada sade bir medik institutu var, angısı hazırlȇȇr uzmannarı.

«Büünkü gün bütün devlettä duyulȇr uzmannarın etişmemesi. Bizdä dä belli bu iş, ama diil nicä Moldovanın başka dolaylarında, neredä 40 bin insana yok bir dä aylä doktoru. Bizdä büün okadar diil belli bu problema, ama o var. Teezlä günnerdä plana koyduk buluşmaa medik institutun uzmananrıınan, ki barabar bakalım  kadraların hazırlanmasını Gagauziya için», — dedi Olesä Tanasoglo.

Moldovanın 18 dolayında etişmeer ölä doktorlar nicä endokrinolog, onkolog, urolog hem kardiolog.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, Ü.Glekov, montaj: E.Melnik