Bu yılın çeketmesindä Moldovada yaşardı 558,4 bin kişi 60 yaşında hem taa zeedä, onnar kurȇrlar 20% hepsi yaşayannardan. Bu vakıt 60% hepsi yaşayannarın sayısından kurȇr karılar. Milli  statistika  agenstvasın vergilerinä görä : herbir üçüncü kişi 60 yaştan 64 yaşadan, 11%-tan zeedä  insannar 80 yaşında, yazȇr Ziarul de garda.

Butakım, insannarın sayısı, angıları 60 yaşında, hep büüyer. Bitkii 5 yılın içindä ihtär insannar, angıları bulunȇrlar grupada 65-69 yaşta, büüldü 11%.

Yaraştırdıynan 2014-ncü yılı 2018-nci yıllan yaşayannarın ihtärlık koefiţiendı büüdü 3,3%, ne belli eder demografik ihtärlıın büülmesini.Karılar hem adanmar ihtärlȇȇrlar diil birtürlü. Karıların ihtärlık koefiţientı kurȇr 23,8%, adamların sa 17,5%. Milli statistika agenstvasın vergilerinä görä,   yaşayananarın orta ömürün uzunnuu 60 yaşta hem taa zeedä büüleer. Büünkü gündä  60 yaşında karıların orta ömürün uzunnuu kurȇr 19,2 yıl, adamların sa 14,8 yıl.

“Moldovanın sigorta soţial kasasın vergilerinä görä büük ayın 1-ndä 2019-ncu yılda pensionerların sayısıkurdu 703,9 bin kişi, arayı giri 21,4 bin pensioner, angılar işleerlär poliţiya strukturasında.  Pensionerların 75% -dı pensioner yaşa görä. 70,6% pensionerların sayısından kurȇr  karılar, bu ondan, ki ihtärların sayısı büüyer, karıların  hem adamların ömürün uzunnuu ayırılȇr. İnsananarın sayısı 60 yaşında hem taa zeedä kurȇr 91% hepsi pensionerlardan yaşa görä, 67,7% kurȇr karılar”,- nışannadı Milli  statistika  agenstvası.

Bu yıl büük ayın 1-ndä pensiyanın orta ölçü kurardı 1643,7 ley, büüldü 12,8% geçmiş yıllan yaraştırdıynan, eer hesaba almaa 2014-ncü yılı bu sayı büüldü 47,5. Pensiyanın orta ölçü adamlarda kurȇr 1940,1 ley, karılarda sa 1520,2 ley.

Geçmiş yılda işläärdi 65 imäk odası soţial yardımınnan, nereyi her ay 3,6 bin kişi gelärdi, 2017-nci sa yılda 7,9 bin kişi.

Canavar ayın 1-ndä nışannanȇr ihtär insannarın halkarası günü.