Gagauziyada baaşladı  devlet armataya çaarmak kampaniyası.O geçirelecek Canavar ayın 23-nä  kadar.

Gagauziyanın armataya çaarmak bölümün başı  hem podpolkovnik Georgiy Kaypak haberledi, ani ilkyaz devlet armataya çaarmak kampaniyası yapılda 118 proţenda kadar.

«Mediţına komissiyasının işi başladı ceviz ayın 23-dän da sürtecek canavar ayın 23-nä kadar. Mediţına gözletmesini lääzım geçsinnär genç olannar 18 yaşından 27 yaşına kadar. O çocuklar, angılar üüretim merkezlerindä üürenerlär, onnar var nicä illeri dooru üürensinnär, ama asker ţentrusuna maasuz spravka lääzım versinnär, ani onnar üürenerlär.Kim vermeyecek bu dokumenti, biz var nicä düşünelim, ani o genç olan üürenmeer da  armataya var nicä gelsin», — haberledi Georgiy Kaypak.

Gagauziyadan çaarılmış armataya genç olannar var nicä izmet etsinnär Moldovanın üülen tarafında – karabinerların askerliindä Komrat kasabasında, motopehota brigadasında Kagulda hem onur bölümündä.. Kişinöv kasabasında. Armataya kabledilerlar genç olannar, angıları geçtilär mediţina komisiyasını, 18 – 27 yaşına kadar. Moldovada armatayı yapmaa lääzım bir yıl.