Yaamurlardan sora, angıları geçtilär Moldovanın üülen tarafında ceviz ayın 26-27-dä kırlarda  aktiv gider işlär güzlüklerin ekmesindä.

Çiftçilik bakanıın başı Andrey Dimitroglo haberledi, ani yaamurlardan sora ekmäk vakıdında,  güzlüklär gözäl büüyeceklär da öbür yılaonnarın  islää  hem kaliteli bereketi olacek

«Gözäl yaamurlar yaadılar, şindiki zamanda hava durumu da islää. Sanȇrız, ani  yakın 42 gektar ekilecek güzlüklärlän vakıtçasına, da bereket olacek taa da ii.Geçan yılda tomnar ekildiydilär kuru toprak içinä, da çoyu kırlarda güzlüklär taa ilkyazın çıktılar», — söledi Andrey Dimitroglo.

Ekmektän sora, islää havalar gidärseydilär hem toprak yaş olarsȇydı, 10 günä kadar güzlüklär başlȇȇrlar eşermää.Nem toprak yardım edecek kökleri kaviletmää hem kış suuklarına dayanmaa, hepsi bu işlär üüsek bereketä getireceklär.

Güzlüklerin ekmesindän kaarä, Gagauziyada taa çiftçilär hazırlȇȇrlar toprakları ilkyaz ekmäk için, ozaman ekileceklär semıçkalar hem papşoylar.