«Gagauziya Radio Televizionu» kurumun gözledici sovetinä seçilmää isteyän kişilerindän dokumentlär kablediläärdi bugünä kadar. Büünkü günä isteklerini verdi 21 kişi, haberledi halk topluşun başı Vladimir Kıssa. Gözledici sovetinä lääzım ayırılsın 9 aza.

«Büün bitki gün, deyni dokumentleri kabletmää. Halk Topluşunun işini götürän bakannık kontrol edecek kepsi kabledilmiş dokumentleri lääzımlı koşullara görä. Var nicä olsun, ani canavar ayın 4-dä olacȇk Prezidiumun oturuşu, da herbir kandidatın dokumentlerini birär- virär bakacez, sora da bir haftadan sora var nicä olsun, ani Halk Topluşun deputatları ayıracȇklar kandidatları, angıları gireceklär Gözledici nasaatına», açıkladı Halk Topluşun başı Vladimir Kıssa.

GRT kompaniyasının bitki gözledici soveti seçildiydi halk topluşunnan 2018-cı yılda mart ayında. Bu yıl orak (iül) ayın 30-da deputatlar bu soveti boşandırdılar.

 

Zinaida Efremova