Dmitriy Manol geçti registraţiyayı Komrat kasabasının primar postuna nicä kendibaşına kandidat. O verdi dokumentlerini hem listeleri o insannarın imzalarınnan, angıları onun kandidaturasını tutturdular. Ama büün №36/1 dolay seçim soveti onun kandidaturasını geeri urdu.

№36/1 dolay seçim sovetin başı Olga Patutina açıkladı, ani bunun sebebi onda, ani 400 imza diil gerçekmiş.

“Büün biz verdik ona dolay komisiyasının kararını.Yapıldı kompüter kontrolü imzalı yapraklara, neredä belli edildi, ani 400 imza diil gerçek. 1069-un içindän o aldı sade 710 ses. Yannışlıklar var kişilik dokumentlerin nomerındä, seslerin tekralanmasında hem var insannar, angıları yaşamȇȇrlar Komratta”, — nışannadı Patutina.

Dmitriy Manol sa sayȇr, ani №36/1 dolay seçim sovetin yaptılkarı yannış.

“Bu politika uurunda bir iş. Bän geldim nicä kendibaşına kandidat. İstedim annatmaa kendi bakışlarımı kasabanın ilerlemesi için. Sanȇrım, ani bizim kasabanın politika ilerlemesi diil dooru”, — paylaştı Manol.

Hep o vakıt, Dmitriy Manol dedi, ani №36/1 dolay seçim sovetin kararını daavaya baktırmayacȇk.

Moldovada primarların hem erli sovetlerin seçimneri geçeceklär canavar ayın 20-sindä.