Büün Komrat kasabasında resimnemäk uroklar için ilk gagauz sözlüün prezentaţiyası yapıldı. Sözlüü hazırladı M. Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezi.

Sözlüün hazırlamasında işledilär bilim — aaraştırmak merkezinin uzmannarı. Materiallar kiyat için toplanardı 3 yılın içindä.

“Siz bilersiniz, ani geçmiş yılın sonunda Halk Topluşu gaguz dili taa geniş kullanısın deyni bir kanon kabletti. Bu kanonu giriştirmää deyni, biz Bakannık komitetinnän bilä hazırladık plan, angısını kabletti Gagauziyanın Halk Topluşu. Ona görä Gagauziyanın üüretim kurumnarında birkaç disţiplina lääzım okunsun gagauz dilindä. Bilersiniz, ani bu olmȇȇr hızlı. Terminnärlän diil kolay işlemää. Var çok laf, angıları gagauz dilindä yok. Ama bizim uzmannar çok zaamet koydular deyni bu sözlük olsun, da biz becerdik”,- nışannadı bilim — aaraştırmak merkezinin başı İrina Konstantinova.

Avtorlar sayȇrlar, ani gaguz dilin ilerletmesi için lääzım oldu hazırlamaa bölä bir sözlüü, angısı var nasıl göstersin zamandaş gagauz dilin leksikasını resimcilik zanaatın uurunda.

“Taa bir avtorun yardımcısı oldu Kazayak küüyündä duumuş, ama şindi Kanadada yaşayan resimci Vladimir Topal. Onnan bilä biz zaametli yaptık bu işi. Dooru sölediynän, diildi kolay, ama biz bunu yaptık”,- annattı bilim — aaraştırmak merkezinin uzmanı, sözlüün avtoru Mariya Kopuşçu.

Sözlüün önemli neeti – resimnemäk uroklarında kullanmaa terminneri ana dilindä hem genişletmää uşakların bilgilerini gagauz dilindä.

Sözlük yapıldı iki dildä – rusça – gagauzça hem kurulu 5 bölümdän. Herbir bölümdä gruppalara görä toplu terminär. Laflar hem lafbirleşmeleri sıralı alfabetä görä iki dildä.

“Sözlüü biz kurduk kurikulumun kurallarına görä. Sanȇrım, ani bu sözlük yardım edecek nicä üüredicilerä, ölä üürenicilerä dä”,- nışannadı bilim — aaraştırmak merkezinin uzmanı, sözlüün avtorı İrina Rişilän.

Tiparlanmış sözlüün tirajı kurȇr 500 parça. Onnarı kabledeceklär Gagauziyanın üüretim kurumnarı hem resimcilik okulları.