“Kadınca” türkü hem oyun ansamblisi bekleer genç talantları, kim isteer girmää şen hem dostlu kolektivä. Ansamblinin oyunnarı şennendirerlär kendi yaradıcılıınnan hem göstererlär gagauz halk oyunnarın bütün koloritini.

“Kadınca”ansamblisi kuruldu Çadır- Lunga kasabasında 1957- ci yılda. Kolektiv başarılı pay alardı türlü erli hem halkarası festivallerdä. 2007-nci yılda “Kadınca” daaldı, ama 2017-nci yılda karar aldılar ansambliyi enidän toplamaa, annattı GRT – ya “Kadınca” oyun kolektivin baletmeysterı Tatyana Yalama.

“2017-nci yılda baba marta ayın 1-ndä oyun ansamblisi “Kadınca” enidän başladı işlemää. Büünkü gündä bizim repertuarımızda var 4 oyun. Biz oynȇȇrız 3 gagauz hem bir molduvan oyunu. Umutlanȇrız, ani kabledecez örnekli kolektiv statusunu. Butakım, biz neetimizä koyȇrız oyun repertuarını zeedeletmää, başlayıp oynamaa o halkların oyunnarını da, angıları yaşȇȇrlar Moldovada; gagauz, molduvan hem bulgar oyunnarı”,- annattı Tatyana Yalama.

O hep ölä nışannadı, ani kollektiv bekleer talantlı gençleri15 yaştan hem taa büük, angıları isteyeceklär işlemää ansamblidä da ilerletmää kendi yaradıcılık becerikliini.

“Kadıncanın” oyuncusu Nina Dimova annattı, ani kollektivdä var dostluk ortalıı.

“Kavga etmeeriz, elbetki, olȇr küçük dartışmaklar, ama onnar kesilerlär taa çeketmedään. Bän pek beenerim kollektivin atmosferasını. Biz hepsimiz bir — birimizi ii üürendik, hem eer bişey olarsa, biz herzaman yardım ederiz, olȇrız dayak bir — birimizä” — paylaştı Nina Dimova.

2019-ncu yılda, yazın, oyun kollektivi “Kadınca” aylä hem halk tradiţiyaların festivalindä payaldı, angısı geçti VATRA etnokultura kompleksındä. Ansambli aldı ilk eri respublika festivalindä, neredä pay aldılar bütün Moldovadan 30 dolayın kollektivlerindän zeedä.

Natalya Radiş