Komrat kasabasının Yaradıcılık evindä oynucak yapmasında usta klasını geçirdi Russiya devletin Etnografiya muzeyin incäzanaat okulun uzmanı Olga Sorokina. Üüredici annattı uşaklara, ani oynucaklar materiyadan yapılardılar taa üzlärlän yıl geeri.

«Bu materiyadan oynucak yapılardı Russiyanın çoyu dolaylarında ilerki vakıtlarda. Üz yıl geeri bölä oynucakları yapardılar uşaklara oynamak için, onnarı yapardı analar hem kızkardaşlar, onuştan o vardı herbir ayledä. Oynucakları yapardılar türlü gözäl materialardan hem türlü çeşitlerdä. İnsan sayardı, ani onnar yardım ederlär onnara hem iilik getirärdilär evä»,- söledi Olga Sorokina.

Uşaklar büük meraklıklan sesläärdilär ne annadardı üüredici, hepsindä vardı havez yapmaa rus stilindä bir oynicak materiyadan.

«Hepsimiz bekledik bu master –klası, bana bu pek meraklı, evdä bu oynucaa buzdolabın üstünä koyacam», — söledi yaradıcılık evin bir üürenicisi.

«Bu kuklayı pek gözäl hem kolay yapma, baaşlayacam onu anama», — dedi başka uşak.

«Oynucaa ad koyacam, da kız dostuma baaşlayacam, sanȇrım, ani sevinecek», — söledi taa bir uşak.

Dünnenin halkları herbir zamanda inanardılar, ani korumak işlär lääzım olsunnar hepsindä. İnsan inanardı, ani onnar koruyȇrlar adamı hem iilik getirerlär. Russiyada herzaman materiyadan oynicaklar talisman sayılardılar, angılarını yapardılar rubaların parçacıklarından. İnanılardı, ani onnar zenginnik hem kısmet getirerlär.

 

Zinaida Efremova