Komratta boks güreşindä master-klass geçti. Onda pay aldılar sportcular Komrat hem Valkaneş sport okullarından. Master-klassı geçirdi Santk-Peterburgtan trener ilk kategorıyada Üriy Osinovatikov.

Gagauziyaya Sankt-Peterburgtan delegaţiyanın gelmesinin içindä, ceviz ayın 18-dä Komratta, koledjin sport salononda Komrat hem Valkaneş sport okulların terbiedilennerinä deyni boks güreşindä master-klass yapıldı. Ama onda pay aldı 50-dän zeedä sportçü türlü yaşta. Master-klassın ustası — Santk-Peterburgtan ilk kategoriyäda trener Üriy Anatolieviç Osinovatikov. Sportçuların vardı kolayı lafetmää trenerlän, sormaa ona türlü soruşları hem üürenmää eni boks tehnikasını.

Üriy Anatolieviçinin laflarına göra: — ‘’en önemli boksta – ayaklar’’, — bunun için, master klassı o başladı ayakların hazırlamasından. ‘’Bacakların işi – ensemenin temeli. Eer prost bacaklarda durmaa, var nasıl kaybelmaa hem düşmaa’’, — nışannadı trener.

Bundan sora trener annatı türlü korunmak tehnikaları için hem gösterdi birkaç kolay güreş urmaklarını. İşinin sırasında trener annattı, nicä güreşmää balaban hem kısa boylu güreşçiylän. Birkaç sportçü işledi trnerlän.

Master-klassta pay alan boksör paylaştı duygularınnan hem fikirlerinnän.

‘’Böla master-klass ilk keret gördüm. Üürendim türlü strategiyaları, da bilerim onnarı. Sayȇrım, ani kolay diil, ani bölä master-klasslar bizdä az geçirlenerlär. Pek prost, ani Gagauziyanın kuvetleri boksörlara yardım etmeerlär’’, — söledi sportsmen.

Master-klassın bitkisindä musaafir şükür etti hepsini, ani geldilär da katıldılar bu olaya, hem söledi, ani gagauz boksörları pek kaavi güreşçilär.

Nışannayacȇz, ani ceviz ayın 19-da hep bölä master-klass geçecek Çadır kasabasında.

 

Sergey Roşka