Ceviz ayın 9-unda Komrat devlet universiteti türk Anadolu universitetinnän imzaladı annaşmayı studentlerin eni üürenmäk kolaylıkları için.

Bu annaşmaya görä Komrat devlet universiteti baalanacȇk uzaktan üürenmäk sistemasına, da onda üürenecek studentlar kabledäbileceklär üüsek okulu bitirilmesi için devlet uurunda iki diplom.

Anadolu universitetin rektoru Şafak Ertan Çomaklı annattı onnarın örneyinä görä ne girer bu üüretim modelinä.

«İki yıl bizim studentlär üürenerlär Türkiyedä, üçüncü hem dördüncü yıl onnar üürennerlär Angliyada. Onnar kablederlär 2 diplom devlet uurunda, bir Türkiye üüsek okulun diplomu, öbürü dä Angliya universitetin diplomu. Biz isteeriz Komrat universitetinä yardım etmää uzaktan üürenmäk sistemasına girmää da sizin üürenicilerinizin olsun kolayı 2 diplomu kabletmää. Bu annaşmak olacȇk türk hem komrat universitetlerin arasında», — annattı Şafak Ertan Çomaklı.

Studentlär üüreneceklär Komratta. Bu sistemaya katılmaa isteyecek gençlär var nicä gelsinnär Moldovadan, Evropadan, Türkiyedän dä. Hepsi lääzımnı üüretim materiallarını hem üüredicilär Türkiyedän Komrada geleceklär. Bu neetlerä harcanmakları üstünä türk tarafı alacȇk.

Komrat devlet universitetin rektoru Sergei Zahariya nışannadı, ani studentlerdä var kolaylık çok harcamaadan, birerä gitmedään, devlet uurunda iki diplom kazanmaa.

«Türkiya devletindän bu bir büük yardım bizim universitetimizä, deyni çıkarmaa onu kaliteli, dünnä uuruna. Bizim neetimiz bölä, ki bizdä üürensin studentlär bütün dünnedän. Bu bir ii kolaylık nicä studentlerä kabletmää kaliteli üüretimi, ölä da universitetä kendi reytingini üüseltmää. Moldovada universitetlerin arasında bu üüretim sistemasını tek KDU kuanacek» ,- nışannadı KDU rektoru Sergey Zahariya.

Annadıldı hem örnek getirildi, nicä bu üüretim modeli kullanılȇr. Gösterildi sayt, neredä herbir student var nicä kendibaşına kendi notalarını baksın, pedagoglar sa var nasıl hesaplasınnar, kaç lekţiya kurslarını geçtilär studentlär.

Bu sistema kullanılȇr Balkannarın 7 devletindä, Azerbaycanda, Bosniyada, Gerţegovinada, Amerikada, Kanadada.

Lääzım nışannamaa, ani uzaktan üüretim geçecek inglizçä.

 

Natalya Radiş