Gagauziyanın Halk Topluşu kabletti diişilmekleri Bakannık komiteti için kanonuna. Halk Topluşun otuşu geçti büün, ceviz ayın 11 –dä.

Avtonomiyanın başkanınan teklif edilän diişilmeklär baktıraardı kanonun birkaç statyasında tekstın eni redakţiyasını.

Butakım, deputatlar kayıl oldular bakannık komitetin azaların sayısına eklemää eni kurulmuş İvestiţiyalar işlerindä agentstvosunun hem Mariya Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin başlarıni da.

Bundan başka, başkan teklif etti turizm sferasını kultura bakannıından geçirmää ekonomika illerletmesi bakannıına.

Hep ölä, Bakannık komitetın strukturasına girdilär Mariya Maruneviç adına bilim- aaraştırmak merkezi hem İvestiţiyalar işlerindä agentstvosu. Bu kurumun işi baalı olacȇk Gagauziyanın ekonomikasının ilerletmesinnän hem investiţiyaların bulmasınnan.