Ceviz ayın 8-dän Moldovada iilin yol razgelmelerindä şoförlär şansora problemayı aralarında poliţiyasız var nicä çözsünnär, doldurup maasuz kiyadı. Bunu için haberlener Gagauziya Poliţıya bakannıın saytında.

Bu proţeduraya görä şoförlär, angıları yolrazgelmesindä bir birinä uruldular, var nicä beklämesinnär poliţiya uzmannarını, ama kendileri belli etsinnär kabaatını hem yolrazgelmesindä kabledilmiş zararı. Onnar var nicä kullansınnar düzüştürmäk konstataţiyası blankını, angısını var nicä kabletmää sigortalamak kompaniyalarında.

Düzüştürmäk konstataţiyası proţedurası var nicä kullanılsın hepsi yol razgelmelerindä, angıları olȇrlar devletin territoriyasında, hem angılarında pay aldılar sade iki maşina hem kabledilmiş zararın sayısı geçmer 10 bin leyi.

Şoförlär lääzım haberlesinnär sigortalamak firmalarını, ani düştülär yol razgelmesinä, da isteerlär düzüştürmäk konstataţiyası blankını doldurmaa. O dokumenttä lääzım belli etsinnär avariyanın erini, vakıdını, transpotların nomerlerini hem şoförlär için informaţiyayı, maşinaların sigortalamak bilgilerini hem yazmaa, nicä olay razgeldi. Kabatlı şoför lääzım iki günün içindä yazdırılmış blankı kendi sigortalamak agenstvosuna versin.Blank lääzım doldurulsun okuyabilecek yazılarlan, zerä sigortalamak kurumu var nicä kabletmesin dokumenti da ödämesin kompensaţiyayı.

Lääzım urgulamaa, ani düzüştürmäk konstataţiyası proţedurası yok nicä kullanılsın yolrazgelmesindä, angısında zararlandı insannar, yada başka obyektlär ( tokatlar, direklär, yol nışannarı hem yapılar).