Prost yolların soruşu hep taa aktual kalȇr. Avtonomiya kasabaların yolların durumu biraz taa ii oldu, ama küülerä dooru yollar hep taa prost halda bulunȇrlar.

Dezgincä küüyünä girmää deyni yolun üstü bitki vakıtlarda heptän bozuldu. Orada var çok kuyu, angıların beterinä şoferlär lääzım taa yavaş geçsinnär, indirip gitmäk izlılıını 30 km saatta kadar.

«İndirmäärseydik izlılıı, var nicä maşinayı daatmaa. Makar bu kuyuları kapasınnar, zerä zor geçmää», — paylaştı şoferların biri.

«Hergün insanı götürerim Komrada hem geeri, kuyulara savaşerım düşmemää. Avtobusu may herzaman lääzım düzdürmää. Yolları yapmȇȇrlar nicä lääzım, ama vergileri hepsimiz ödeeriz», — dedi avtobusun şoferı.

«İşä hergün gezerim bu yoldan, o pek prost. Yaamudan sora orada ne olȇr! Kuvetlär, olsa, yardım etsinnär yapmaa onu, zerä sade açan seçimnär, ozaman hep adȇȇrlar yapmaa», — paylaştı başka şofer.

«Yok para deyni herzaman düzmää maşınayı. Zor gezmää burada» — paylaştı taa bir şofer.

Dezgincä küüyün primarı da Pötr Tomaylı nışannadı küüyüyä doru yolun prost halını.

«Bu yol baalı Drumuri Komrat agentstvosuna. Bir afta oldu nicä orada kuyuları kapamaa başladılar. İşçilär işleerlär saat sekizdän sabaalendän beşä kadar auşamnen. Umutlanȇrız, ani yolun bu parçası bütün düzülecek. Bän dä, nicä hepsi, isteerim oradan kolay olsun geçmää», — söledi primar.

Devletin transport yolların agentstvosunda haberledilär, ani Bucak küüyün tarafından Dezginceyä doru yol bu yıl bütünnä düzülmeyecek.

«Çenak – Dezgincä – Bucak yolu girmedi bu yıl o yolların sayısına, angıları bütünnä lääzım düzülsünnär. Orada sade kuyuları kapatmak işleri lääzım yapılsın, deyni transport oradan kolay geçsin», — urguladı uzman.

«Drumuri Коmrat» kurumun başı nikolay Tatar haberledi, ani o yolda kimi remont işleri giderlär şindiki zamanda.

«Biz geçireriz işleri deyni açık hem kapalı kuyuları kapamaa. Bütün yolu yok nasıl yapalım, zerä bizim plannarımızda bu iş yok. Kuyuları kapamak için Bucak küüyün tarafından harcanacek 30 bin ley, Dezgincä küüyun tarafından da 100 bin ley» — haberledi Nikolay Tatar.

Nikolay Tatarın laflarına görä, Çenak — Dezgincä – Bucak yolun parçasında kuyuların kapaması işleri yapılacȇklar ceviz ayın bitkisinädän.

 

Аvtor: Zinaida Efremova