Moldovanın başbakanıı kayıl oldu devletin büdjetınä teklif edilän diişilmeklerin kanon proyektinnän, angısı baktırȇr eklenän para verilmesini bir sıra üüretim kurumnarına.

Kanon proyektini teklif ettilär parlamentin deputatları.

Eklenän parayı kabledecek okulların sayısında var Gagauziyanın üüretim kurumnarı da.

Baurçu küüyün gimnaziyası kufnenin yeniletmäk işlerinä kabledecek 450 bin ley.

Tomay küüyün liţeyindä isıtmak sistemasının eniletmesinä verilecek 290 bin ley. Çadır – Lunga kasabasının Guboglo adına liţeyi sa örtünün diiştirilmesi için kabledecek 350 bin ley.

Hep ölä Beşgöz küüyün liţeyindä yenilenecek isıtmak sisteması. Bu işlär için devlet budjetindän vereceklär 352 bin ley.