Komrat kasabasının Saalık merkezindä geçti seminar, angısında laf gitti himiyalı otalanmaklar için. Seminarda mediţina uurundan uzmanar pay aldılar.

Himiyalı otalanmaklar büünkü gündä büük bir problema olêrlar nicä

Moldovada, ölä Gagauziyada da. Himiyälı otalanmaklarının sayısında ilk erdä ilaçlarlan otalanmak bulunêr. İkinci erdä alkogol içkilerinnän otalanmak. Himiya otalanmasının sebepi pek sık olêr pestiţidlerin hem nitratların kullanılması sebebindän dä, angıları var nicä meyvalarda hem zarzavatlarda bulunsunnar. Her bir insanın var hakı istesin satıcıdan satan malların sertifikatını, ki annamaa malların kalitesini hem içindeliini.

TATYÄNA MANÇEVA, MD Cümnä Salını Korumak Kurumun temsilcisi: «Bu seminarda biz annadêrız uzmannara, nesoy taa dooru kullanmaa 2019-cu yılın baba marta ayında tiparlanan kanonu. Bu kanonda laf gider onun için, ani hepsi otalanmak olayları lääzım ofitial kurumnara bildirlsinnär».

Hep ölä Tatyana Mançeva nışannandı, ani himiyälı otalanmakların sayısı bu yılın başından büünkü günädän büüdü.

TATYÄNA MANÇEVA, MD Cümnä Salını Korumak Kurumun temsilcisi: «Moldovada sayıya konuldu 1066 otalanmak olayı, onnarın arasından 23 çü ölüm çıkışınnan».

Komradın Cümnä saalıını korumak bölümün başı Makar Stoyanov nışannadı, ani taa sık uşaklar otalanêrlar. O danıştı analara hem bobalara uşaklarına atent olsunnar.

 MAKAR STOYANOV, Komradın Cümnä saalıını korumak bölümün başı: «İsteerim sölemää, ani taa sık bu bela olêr ozaman , açan ana boba atent olmȇr uşaanal. Taa sık bizdä uşaklar otalanêrlar».

Statistikaya görä bitki iki yılda otalanmakların sayısı aazaldı.

 

Tekst: S.Roşka, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu