Hınçeşti kasabasında geçti Moldova çempionatı boks uurunda  gençlerin arasında. Tarayannarın arasında bulundular sportçular Gagauziyadan da.

 Sport yaraşması geçti orak(iül) ayın 16-ndan 20-sinädän. Çempionatın üüsek musaafirlerin arasında bulundu  2011-ci yılın Evropa oyunnarın çempionu hem 2008-ci yılda Pekinda Olimpik oyunnarın pay alıcısı Väçeslav Gojan . Komrattakı sport okulun sportçuları kazandılar üüsek ödülleri. Okulun öndercisi Valeriy Sırbu nışannadı, ani çok kuvet koydu, ki sportçularda kolaylık olsun  aşırıya da yaraşmalara çıkmaa, görsünnär ne becererlär başkaları. Bundan sora da  kendilerini devlet çempionatında üüsek uurda göstersinnär.

VALERİY SIRBU, Komrattakı sport okulun trenerı: «Moldova çempionatı geçti üüsek uurda Hınceşttä. Bütün devlettän 73 sportçu kendi kuvetlerini denedilär. Komrattan Varban Roman kazandı ikinci eri 64 kila aarlık kategoriyasında – burada yaraştı 13 sportçu. Samsi Denis aldı üçüncü eri”.

Lääzım nışannamaa, ani Roman Varban seftä üüsek ödülleri kazanmȇȇr. 2016-cı 2017-cı yıllarda o devlet çempionu adını kazandı. Bu sayıda Evropa oyunnarında üüsek ödül dä.

 

Tekst: S.Roşka, video: A.Topal, montaj: Al.Gerçu