Yaz vakıdı beklenän bir zaman, angısı dolu meraklı olaylarlan. Uşakların kimisı dinnenerlär lagerlerdä, kimileri denizä dinnenmää giderlär, başkaları sa senselelerinä musaafirlää giderlär. Ama var ölä uşaklar da, angıları yaz zamanını evdä geçirerlär.

O vakıt, açan 12-ci klasın başarannarı ayırȇrlar üüsek okulu üürenmäk için, kalan uşaklar dinnenerlär. Ama kimisi onnardan kiyatları hem tefterleri yaz zamanında da brakmadılar, alıp bibliotekalardan kiyat okumaa. Kimileri sa   türlü sekţiyalara yada çevrelerä gezerlär. Komrat kasabasının yaradıcılık evin başı Mariya  Melkan annattı, neylän burada uşaklar var nicä zanaatlansınnar.

MARİYA MELKAN Komrat kasabasının yaradıcılık evin başı: «Kirez(iün )ayında bizä çok uşak gezärdi. Yakın  dörtüz uşaadan. Orak (iül )ayında  onnarın sayısı aazaldı, neçin ki çoyu lagerlerä gittilär. Üz elli uşak şindi bizä geler. Açan uşaklar yorulȇrlar, biz vereriz kolaylık dinnensinnär. Yapının aardında var bir er, neredä  uşaklar toplanıp oynȇȇrlar hem şen vakıdı geçirerlär. Bölä onnar kompüterdän atılȇrlar».

Gagauziyanın kasabalarında uşaklar için açıldılar üzmäk kursaları.

«Bän gezerim üzmek kursalarına. Onnar üç keret aftada geçerlär, da üç afta sürteceklär. Bundan kaarä bän yardım ederim anama ev işlerini yapmaa».

«Bän severim oynamaa dostlarımnan. Da biz türlü oyunnara oynȇȇrız».

Bu yıl Gagauziyanın uşakların var kolaylıkları Avtonomiyanın altı lagerindä dinnenmää hem kaaviletmää kendi saalıklarınıı

Tekst: Ü.Katranji, video: A.Novak,S.Bejenar, montaj:A.Uzun