MD Parlamenti sıradakı oturuşunda baktı proektı baalı Gagauziyada ana dillerin üürenilmesi için para verilmesini. Bu neetlerä lääzımdı 5 miliondan zeedä ley. Kanon rpoektı almadı seslerin lääzımnı sayısını. Deputat İvanna Köksal teklif ettiydi kimi diişilmekleri devlet büdjetına ki Gagauziyaya 5 milion 337 bin 900 ley verilsin ana dillerin üürenilmesi için. Deputatın laflarına görä bukadar para etişmer ki kaliteli […]