Moldovanın prezidendi Ygor Dodon buluştu Rusiyanın ministruların öndercisinin yardımcısınınnan  Dmitriy Kozaklan. Delegaţiyada bulunardı Vadim Çeban da, onu president tanıttı nicä Moldovagaz kurumun başı. Moldova devletin prezidendi İgori Dodon bulunarak  Rusiyada geçirdi iş buluşmasını Rusiyanın  ministruların öndercisinin yardımcısınınnan Dmitriy Kozaklan . Ofiţial delegaţiyaya girdi Gagauziyanın başkanın işini götürän Vadim Çeban da, angısını tanıttılar nicä Moldovagaz kurumun […]