Genç insannar Gagauziyadan – Pridnestrovyenin devlet universitetin mediţina fakultetinin başarannarı isteerlär geeri dönmää hem işlemää ana tarafında. Ama, Pridnestrovyenin universitetini başardıynan, genç uzmannar karşılaşȇrlar türlü zorluklarlan evdä işi bulmaa hem Kişinövda rezidenturada üürenmää deyni. Bu iş için genç uzmannar yazdılar soţiyal media baalantıların kendi sayfalarında. Uzmannarın Pridnestrovyenin diplomunnan var kolaylık işlemää Moldovada hepsi sferalarda, mediţina […]