Moldovanın çiftçileri korkȇrlar, ani bu yıl sıcak kış havasından sora bereketin sayısı aazalacek. GRT kanalın korrespondenti Zinaida Kanţır barabar ekspertlärlän aaraştırdı bu durumu. Bu kışın üüsek temperaturalar şüpelendirer çiftçileri. Okadar kahırlanmaa diil lääzım, sölerlär çirtçilik bakannıın uzmannarı. Onnar sık giderlär kırlara, neredä kontrol ederlär durumu. “Büünkü günä isteerim sölemää, ani büümnär bulunȇrlar dinnenmäk durumunda, havaya […]