Şu Anda Yayında

0612-pandora-radio-630x2410Gagauz Radiosu büünkü gündä ilk hem tek radio dünnedä, angısı yayınnêêr kendi programalarını gagauz dilindä. Haberlär, montaj yardımınnan hazırlanan kolverimnär hem cannı interaktiv programalar, paralel çıkêrlar taa iki dildä: rusça hem moldovanca.Gagauz radiosu çeketti kendi işini 1990 yıllarda Komratta. 2000 yıllarda Gagauziya hem Türkiya arasında Birleşik informaţion bölgesinin kurulması için proektin başarılı gerçekleştirilmesindän sora Gagauz radiosunun programaları başladılar yayınnanmaa bütünnä Avtonomiyada (Komrat, Çadır, Valkaneş dolaylarında) hem Moldovanın üülen tarafında. Bizim Radiomuzun sesini kablederlär Ukraynanın bir sıra küülerindä hem kasabalarında, neredä topluca yaşêêrlar Ukrayna gagauzları.

2007 yılda Gagauz radiosu oldu «Gagauziya Radio Televizionu» cümnä kompaniyasının bir payı. Büünkü gündä Gagauz Radiosu işleer «POP-FOLK» formatında. Gagauz Radiosunun muzıka kontentinä en ilk sırada girerlär türkülär gagauz dilindä, sora rus, moldovan, türk, bulgar hem başka yabancı dillerdä.

Geçmeer eniliksiz dä. Bizim muzıka varlıımız dayma zeedelener eni yaratmalarlan, türkülärlän, angıların en iileri öterlär Gagauz Radiosunun yayınında.

Her gün Gagauz Radiosu teklif eder taazä hem aktual haberleri, sabaalenki programnarını hem avşamkı interaktiv yayınnarını. Meraklı kolverimnär hem programalar hepsi çıkêrlar 3 ofiţial dildä, angıları işleerlär Gagauz Avtonomiyasında.

Gagauz radiosu – Ana evinin sıcaklıı, ana dilinin sözü, Ana tarafımızın bir payı, angısı seninnän herbir erdä, herbir vakıtta.

Olun bizimnän bir dalgada:

Komrat 102.1 FM

Çadır 104.6 FM

Valkaneş 103.6 FM

 

«Радио Гагаузии» — первая и единственная на сегодняшний день радиостанция в мире, вещающая на гагаузском языке. Новости, авторские передачи и интерактивные программы Гагаузского радио выходят в эфир также и на 2-х языках: русском и молдавском.

«Радио Гагаузии» начало своё вещание в 1990-х годах в Комрате. Затем эфирный сигнал стал доступен жителям всей Автономии (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) и юга Молдовы в целом. Наш сигнал принимают и жители части территории Украины, где также компактно проживают гагаузы Украины.

С 2007 года «Радио Гагаузии» стало частью Общественной Компании «Gagauziya Radio Televizionu».

Сегодня Гагаузское радио вещает в формате «POP-FOLK». В музыкальный контент Гагаузского радио в первую очередь входят песни на гагаузском и русском языках отечественных исполнителей. Помимо национальной музыки в эфире «Радио Гагаузии» звучат популярные песни всех лет и на любой вкус, как на русском, так и на молдавском, болгарском, английском языках.

Не обходится и без новинок! Наша музыкальная база постоянно обновляется новыми композициями, лучшие из которых затем звучат в повседневном эфире Гагаузского радио.

Каждый день в эфире «Радио Гагаузии» свежие и актуальные новости, утренняя программа и вечерний интерактив. Сетку вещания Гагаузского радио дополняют как ежедневные короткие рубрики, так и полноценные авторские передачи, производимые также на 3-х языках, действующих на территории Автономии.

«Радио Гагаузии» — это тепло родного дома, певучесть родного языка и частица родного края, которые с тобой в любом месте и в любое время!

Будь на правильной волне: GRT FM

Комрат: 102.1 FM

Чадыр-Лунга 104.6 FM

Вулканешты 103.6 FM

İstek

Ad

Konu

İstek

300

01
CLOSER

CHAINSMOKERS FT HALSEY

02
LET ME LOVE YOU

DJ SNAKE FT JUSTIN BIEBER

03
COLD WATER

MAJOR LAZER/JUSTIN BIEBER/MO

04
DANCING ON MY OWN

CALUM SCOTT

05
HEATHENS

TWENTY ONE PILOTS

06
DON’T LET ME DOWN

CHAINSMOKERS FT DAYA

07
PERFECT STRANGERS

JONAS BLUE FT JP COOPER

08
ONE DANCE

DRAKE FT WIZKID & KYLA

09
TREAT YOU BETTER

SHAWN MENDES

10
TOO GOOD

DRAKE FT RIHANNA

 1. «Sabaa hayir olsun Gagauziya» programın içindilii- muzıka , meraklı informaziya, rubrikalar ,haberlar .Program dorulu ona ,ki kurma radioseslicelerda pozitiv keyfleri,duyguları günün süresinda. .
 2. «Üüreneriz gagauzça»programın baş nieti tanıştırma hem üüretmaa radioseslecileri gagauz dilin kurallarınan.
 3. «Yaradıcılık dünnyası» -kultura,üüretim programası tanıştırer radioseslicileri gagauz yazıcıların hem şayircilerin yaratmalarınan hem yaşamasınan.
 4. «Sallangaç»- uşak programası,angısının içindilina girerlar masallar ,annatmalar
 5. «Biz biza» muzıka- kutlamak interaktiv programası.Onun içindilina girerlar kutlamaklar,selamnar ,meraklı haberlar günün oluşları için.
 6. «Gagauz sesi» — programada annadıler insannar için, angıları en pek çalıştılar hem çalışerlar ana topraa için hem Gagauziyanın ilerlemesi için. Programada açıklaner gagauz küülerin hem kasabaların istoriyası hem yaşaması için,een meraklı insannar hem oluşlar için.
 7. «Şennik avşamı»- programada konkurslar(yarışmalar) ,rubrikalar,kutlamaklar,radioselicilerin sevdii havaları,türkülar.
 8. «Bizim istoriyamız»- programanın baş davası tanıştırma radioseslicileri gagauz halkın istoriya sayfalarınan,oluşlar için hem insannar için angıları braktılar derin iz Gagauz avtonomiyanın tarihinda.
 9. «Genclik »- programa çıker gençlera deyni:kızlara hem delikannı genç olannara,nerada açıklanerlar gençlerin problemaları hem oluşlar angıları meraklandırer genç evlat boylarını.
 10. «Dialog studiyada»- analitika programası, angısı açıkler regionun yaşamasından aktual soruşları türlü urlardan.
 11. «Finans hem üüridik konsultaziyaları» — programada uzmannar finans hem üüridik uurunda cuvap ederlar Gagauz avtonomiyanın yaşayannarın soruşlarına.
 12. «Hit-parad Gagauz radiosunda » -programa tanıştırer radioseslicileri een reytinglı olan muzıka kompoziyaziyalarınan Gagauz radiosında.
 13. «Günün ilacı »- programada nasatlar mediklerdan nasıl kooruma kendi salını.
 14. «Meraklı dünnyası» Programma tanıştırer radioseslicileri türlü meraklı açıklamaklarlan, haberlarlan,oluşlarlan angıları nezamansa oldular dünnada.
 15. «Evcecik»programaa uşaklara deyni.Onun baş neeti genişletmaa uşakların her tafrafça bilgilerini .
 16. «Ne söler bibliya »programa terbi eder din hem ruh palılıklarını.
 17. «İnsannar hem onnarın ecelleri » programa tanıştırer radioseslicileri avtonomiyanın hem dünnayın türlü anılmış insannarın yaşamaklarınan ,angıların eceli pek meraklı kuruldu.
 18. «Hafta haberleri» gagauz,rus hem moldvan dillerinda. Programada haberlar een önemli haberlar için angıları geçtilar avtonomiyada haftanın süresinda.
Будь на правильной волне! Sosyal Medya Frekanslar
Director: +373 (298) 2-88-87 skype: gagauzradiosu KOMRAT: 102.1 FM
Номер прямого эфира:

+373 (298) 2-49-60

vk.com/gagauzradiosu CHADIR-LUNGA: 104.6 FM
e-mail: gagauzradiosu@mail.ru VULCANESTY: 103.6 FM